• a kedvezményezett neve: A-FORCE1 TáncSport Egyesület
  • a projekt címe: Tánchatások
  • a szerződött támogatás összege: 8.000.000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt fő célja, hogy a pályázati kiírásban meghatározott elsődleges funkcionális területeken működő, azaz a kultúra, művészet, kreatív gazdaság vagy sport területén tevékenykedő szervezetek közelebb kerüljenek egymáshoz és megosszák egymással a működéssel kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlatokat, kiélezve a közösségnek nyújtott szolgáltatásokra, produkciókra. Ezen felül cél, hogy a szervezetek meghatározzanak, és a későbbiekben akár kivitelezzenek olyan produkciókat, amelyben a különböző funkcionális területek megjelennek és ezáltal különböző érdeklődésű és akár a kimaradó csoportok is találkozhatnak Győrben és részt vehetnek Győr kulturális-közösségi életében.

Az első tevékenység célja, hogy egy 6 alkalomból álló workshop sorozat keretében működési hatékonysággal kapcsolatos témában, mint pl. előadásmód, jövőképformálás, kommunikáció, díszletszervezés, önkéntestoborzás, stb…, minél több a pályázatban megjelölt funkcionális területeken aktívan tevékenykedő szervezet támogatást kapjon, és tapasztalatot, tudást cseréljen. Továbbá cél, hogy a bevont partnerek meghatározzanak olyan több területet is érintő produkciót, amit a későbbiekben közösen, sikeresen bemutathatnak.

Megvalósul egy közösségi akció 4 alkalommal melynek célja, hogy az önkéntes toborzással és kommunikációval kapcsolatos workshopok keretében megszerzett tudás, a gyakorlatban hasznosításra kerüljön. Két alkalommal kerül kivitelezésre nyilvános helyszínen a résztvevők felvilágosítása az önkéntesség lehetőségeiről és konkrét bevonása. Továbbá cél, az intézmények népszerűsítése és az érdeklődőknek nyújtott lehetőségek bemutatása a workshopok keretében meghatározott kommunikációs eszközökkel.

Ezen felül cél egy sikeres 6 alkalomból álló rendezvény sorozat kialakítása és megvalósítása, amelyben a fiatal (16-30 éves) résztvevők egyszerre tapasztalhatják meg a sport, művészet és kultúra által nyújtott lehetőségeket. Egy adott rendezvény során lehetőség nyílik különféle közösségi sportokban való részvételre oktató vezetésével (aerobik, jóga, zumba, modern tánc, stb…), miközben élőzenei aláfestés (jazz, konga, elektronikus, stb…) biztosított az adott sport témája szerint, továbbá művészek vezetésével (festő, kézműves, stb…) megörökítésre kerül a teljes produkció. A rendezvény lényege, hogy a résztvevők interaktív módon részt tudjanak venni az érdeklődésüket felkeltő akár sport, művészet vagy kulturális tevékenységben. A rendezvénynek köszönhetően egy vagy több teljesen új közösség alakulhat meg a projekt kimeneteként.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.
  • projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01620